We helpen u graag verder

Bent u opzoek naar meer informatie? Heeft u vragen over het aansluiten of het gebruiken van Instrumenti?

Heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Heeft u onbeantwoorde vragen?

Wij helpen u graag verder. Wellicht heeft u een vraag die vaker gesteld wordt. Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen met antwoord. Mocht uw vraag hier nog niet mee beantwoord worden dan kunt u altijd contact opnemen met ons team of uw vraag stellen binnen de community.

Bent u al klant en bent u opzoek naar de service desk? Deze kunt u hier online benaderen (let op: alleen toegankelijk met een klant login) en u kunt de service desk telefonisch bereiken op 088 – 77 88 947.

Maak kennis met het gebruikersforum

Eens in de zoveel tijd komen we samen met het gebruikersforum. Deze bijeenkomst vindt niet elke week of elke maand plaats, maar alleen wanneer we iets nuttigs te delen hebben. Zo weten we zeker dat uw tijd waardevol besteed wordt.

Tijdens een gebruikersforum gaan we de dialoog aan met een afvaardiging van onze gebruikers. We toetsen hierbij onze nieuwe ideeën en nieuw gerealiseerde functionaliteiten, en halen zo veel mogelijk kennis op bij onze gebruikers om Instrumenti continu te blijven verbeteren. Heeft u interesse om deel te nemen aan het gebruikersforum? Neem dan contact met ons op.

Maak kennis met het gebruikersforum
Wilt u een cursus volgen?

Wilt u een cursus volgen?

Digitaal procederen is een nieuw fenomeen. Hoewel er veel over geschreven is, wordt de impact op uw eigen werkproces pas echt duidelijk als u het aan den lijve ondervindt. Onze cursus partners bieden u daarom de mogelijkheid om een cursus te volgen. Tijdens deze cursus wordt Instrumenti gebruikt om u te laten zien hoe digitaal procederen u de kans kan bieden om het meeste uit KEI te halen. Neem voor meer informatie over een cursus contact op met L-IME of Webcite.

Veelgestelde vragen

Aansluiten op Instrumenti

Kan ik Instrumenti ook gebruiken zonder Document Management Systeem (DMS)?

Zeker. Het koppelen van Instrumenti aan een document management systeem is optioneel. Als u geen document management systeem heeft zijn er 2 opties:

  1. U upload en download documenten handmatig in het portaal van Instrumenti
  2. U maakt gebruik van de File-system adapter, waarmee u een standaard mappenstructuur kan koppelen aan Instrumenti

De tweede optie is mogelijk voor kantoren die wel gebruik maken van een centrale server voor het opslaan van bestanden, maar geen gebruik maken van een DMS.

Kan mijn kantoor ook gebruik maken van single-sign-on (SSO)?

Om gebruik te kunnen maken van Single Sign On (SSO) zal uw kantoor Active Directory met ADFS nodig hebben. U kan aan uw IT afdeling of leverancier vragen of ADFS al voor u beschikbaar is. Wanneer ADFS beschikbaar is kan er een configuratie voor Instrumenti opgevoerd worden, waarna uw hele kantoor gebruik kan maken van Instrumenti zonder een keer extra in te hoeven loggen.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de configuratie van uw ADFS.

Werken met Instrumenti

Hoe werkt een advocaatwissel?

Er zijn een aantal gevallen denkbaar waarin u een rol speelt binnen een advocaatwissel:

  1. U bent de huidige vertegenwoordiger van uw client, en uw client wenst over te stappen naar een andere vertegenwoordiger buiten uw firma;
  2. U bent de nieuwe vertegenwoordiger van een client, en uw client wenst een advocaatwissel uit te voeren om de huidige vertegenwoordiger (werkzaam bij een andere firma) te vervangen;
  3. Er vindt een wisseling van vertegenwoordiging plaats voor een client binnen uw eigen firma.

Het maakt momenteel niet uit of u gebruikmaakt van Instrumenti, een ander op het Aansluitpunt Rechtspraak aangesloten oplossing, of rechtstreeks werkt met Mijn Rechtspraak. Een advocaatwissel kan momenteel enkel uitgevoerd worden via Mijn Rechtspraak (Zie Gebruiksinstructie advocaatwissel). Instrumenti herkent een uniek zaakdossier op basis van een combinatie van landelijk zaaknummer en het barnummer van de gestelde advocaat. Wanneer u na de advocaatwissel niet langer betrokken bent bij de zaak zal u na de wissel geen gegevens meer ontvangen over de betreffende zaak van de Rechtspraak binnen Instrumenti.

In het geval dat u na de advocaatwissel de  nieuwe huidige vertegenwoordiger bent van de betreffende client, zal u in Instrumenti een nieuwe “Onbekende zaak” ontvangen. Deze zaak kunt u verwerken door de ontvangen berichten toe te wijzen aan het gewenste interne dossier. U kiest hiervoor, net als bij het aanmaken van een nieuwe zaak, een zaaknaam, dossiernaam en dossiernummer. In het geval van optie 3 zal u reeds een dossier kennen voor de betreffende client/zaak combinatie. U kan in dit geval de “oude zaak” archiveren in Instrumenti, hernoemen (door bijvoorbeeld “(wissel)” toe te voegen aan de zaaknaam, en de “nieuwe zaak” de naam van de “oude zaak” laten overnemen. U zal vanaf dit punt alle nieuwe informatie van de rechtspraak ontvangen op de “nieuwe zaak”, en uw DMS aansluiting kan deze informatie verwerken in het betreffende zaakdossier.

Wat is een ‘Onbekende zaak’ in Instrumenti?

Wanneer u Instrumenti opent vindt u op het hoofdscherm de tab ‘Onbekende zaken’. Binnen dit onderdeel van Instrumenti vindt u berichten die ontvangen zijn vanuit de Rechtspraak, maar die niet automatisch verwerkt konden worden, omdat deze een zaak betreffen die nog niet bekend is in Instrumenti. In normale gang van zaken zou u hier alleen bij uitzondering berichten moeten aantreffen. Wanneer u de eerste communicatie over een zaak start vanuit Instrumenti, en niet vanuit Mijn Rechtspraak, zal deze zaak vanaf het begin bekend zijn in Instrumenti. Berichten over die zaak zullen dus niet in ‘Onbekende zaken’ terecht komen. Echter, wanneer u de eerste communicatie over een zaak niet via Instrumenti maar via een ander kanaal start (zoals Mijn Rechtspraak), ontstaat in Instrumenti een onbekende zaak. De volgende situaties leiden tot een onbekende zaak:

  • U heeft een zaak moeten indienen via Mijn Rechtspraak omdat het aansluitpunt nog geen route artikel 112 ondersteund;
  • U heeft per abuis een zaak ingediend via Mijn Rechtspraak;
  • Een advocaatwissel heeft ervoor gezorgd dat u informatie over een lopende zaak ontvangt;

Instrumenti toont voor onbekende zaken een ‘ongeopende enveloppe’ met enkel het zaaknummer, het BARnummer van de gestelde advocaat en het aantal ontvangen berichten. Met deze informatie kunt u bepalen om welk dossier en welke zaak dit gaat, waarna u de ontvangen informatie kunt koppelen aan een bestaande zaak in Instrumenti, of een nieuwe zaak kunt vastleggen waar u de ontvangen berichten in wilt verwerken.

Ik wil een bericht versturen naar de rechtspraak, wanneer is dit bericht compleet?

Instrumenti geeft standaard per bericht weer of een bericht technisch compleet is met behulp van een driehoekje . Dit driehoekje kent de volgende statussen:

  • – Het bericht is technisch incompleet en past nog niet door de brievenbus bij de Rechtspraak
  • – Het bericht is technisch compleet en past door de brievenbus bij de Rechtspraak

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een technisch compleet bericht nog steeds geweigerd kan worden door de rechtspraak wanneer er inhoudelijk informatie incompleet of incorrect is. Zo zal de Rechtspraak bijvoorbeeld een aantal inhoudelijke controles uitvoeren op de relaties tussen partijen die zijn meegegeven, op tussenvoegsels in namen en op identificatiecodes. Naar mate deze regels duidelijker worden en beschikbaar worden gesteld naar de markt zal Instrumenti ook zo veel mogelijk van deze regels controleren zodat u meer zekerheid heeft dat het te versturen bericht goed verwerkt wordt door de Rechtspraak.

Ik ben een nieuwe gebruiker van Instrumenti, hoe kan ik het beste beginnen?

Wij kunnen u twee manieren aanraden om snel te beginnen met Instrumeni. Allereerst kunt u de introductievideo’s bekijken. Mocht u na het zien van deze video’s op zoek zijn naar een diepere introductie in werken met Instrumenti en KEI, dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van de twee bovengenoemde partijen voor een cursus.

Neem contact op

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag, of bent u geïnteresseerd in een aansluiting? Laat een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Christian Kramer

Product Owner Instrumenti

christian.kramer@topicus.nl

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Bel Christian, of neem contact op via ons algemene nummer: 088 – 77 88 947.

U bent ook welkom op ons kantoor in Zwolle. Wij zijn gevestigd aan de Zuiderzeelaan 23, op de 4e verdieping (8017 JV). U kunt met het bovenstaande nummer een afspraak maken.